Wat is leiderschap?

Home » Inspiratie » Wat is leiderschap?

Definitie van leiderschap

Onze definitie van leiderschap is: impact maken op zo’n manier dat anderen je willen volgen. Om maximaal impact te maken moet je daarom je sterke kanten zo veel mogelijk inzetten. Dat betekent die dingen doen die je goed kunt en écht bij je passen.

Wil je een betere leider worden? Dan is het heel belangrijk om te weten wat goed bij je past. Wat zijn je kernkwaliteiten? Wat voor voorkeuren heb jij in het contact met anderen? Wat vind je belangrijk? En waar word je enthousiast van? Alleen als je hier op kunt reflecteren, kun je authentiek leiderschap tonen.

definitie van leiderschap

Discussie over leiderschap

Met de bovenstaande definitie van leiderschap zal niet iedereen het eens zijn. De discussie over wat een goed leiderschap is, wordt veel gevoerd en er is nog niet één definitie uitgekomen waar iedereen zich in kan vinden. Alles is deels waar, maar ook weer niet de volledige waarheid.

6 Formele definities van leiderschap

In de literatuur over leiderschap worden er verschillende definities gebruikt. Hieronder worden een aantal formele definities uitgelegd.

1. Klassieke definitie

De eerste definitie van leiderschap gaat over het beïnvloeden van mensen om hen te stimuleren iets te doen wat ze uit zich zelf niet doen. Dit is de oudste uitleg van leiderschap. Hierbij gaat leiden voornamelijk over macht.

Leiderschap = macht.

2. Formele definitie

Wanneer je op deze manier naar leiderschap kijkt, gaat de redenering als volgt: de aangestelde directeur of manager is de leider. Hij of zij is verantwoordelijk voor het formuleren van organisatiedoelen en de manier waarop die doelen worden gerealiseerd. Dat is zijn of haar functie, dus daarom is deze persoon de leider.

Leiderschap = een functie.

3. Doelgerichte definitie

Bij dit uitgangspunt leidt het beïnvloedingsgedrag van een persoon er toe dat alle leden van de groep samenwerken aan een doel. De leider is diegene die alle neuzen dezelfde kant op krijgt.

Leiderschap = beïnvloeden.

4. Transactionele definitie

Volgens deze definitie bestaat er een ruilrelatie tussen leiders en groepsleden. De leider vraagt anderen om iets te doen en geeft daar iets voor terug. Voor wat, hoort wat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het salaris dat iemand ontvangt voor zijn of haar werk.

Leiderschap = wat je terugkrijgt in ruil voor iets anders.

5. Transformationele definitie

Deze definitie van leiderschap heeft als benadering dat leiders de mensen om hen heen motiveren. Dit doen zij door te inspireren en aan te sluiten bij de behoeften van de leden van de groep. Hierbij gaat het vooral om de kunst van het verleiden.

Leiderschap = inspireren

6. Faciliterend leiderschap

Bij faciliterend leiderschap staat het ondersteunen van medewerkers in het uitvoeren van hun werk centraal.  Als leider ben je verantwoordelijk voor het scheppen van de condities waardoor je teamleden goed hun werk kunnen doen. 

Leiderschap = faciliteren

BEPAAL je eigen definitie van leiderschap

Iedereen kleurt de definitie van leiderschap in op een manier die het best bij zijn of haar voorkeuren past. Je kunt zelf bepalen wat voor jou een goede leider is. Kies voor een stijl waarbij je je sterke eigenschappen in kunt zetten, je persoonlijk blijft ontwikkelen, je authenticiteit behoudt en jij het beste kunt presteren!

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…