Model Tuckman: FASES VAN EEN TEAM

Home » Inspiratie » Model Tuckman: FASES VAN EEN TEAM

Teamontwikkeling – model Tuckman

Teamontwikkeling loopt volgens het model van Tuckman via een vast patroon van vijf fases: Forming (oriëntatiefase), Storming (machtsfase), Norming (affectie/normering fase), Performing (prestatiefase) en Adjourning (afscheidsfase).

De vijf ontwikkelingsfases uit het model van Tuckman kunnen je helpen om te duiden wat er gebeurt in jouw team. In welke fase zit het team? En welk beeld heb je daarbij? Misschien zit jouw team tussen twee fases in. Meer inzicht in de ontwikkelingsfase van je team maakt dat je issues waar jullie tegenaan lopen, gemakkelijker kunt plaatsen en kunt bepalen waar je in het functioneren van je team aandacht aan wilt geven.

5 fases: Forming – Storming – Norming – Performing – Adjouring

Fase 1: Forming

Volgens het model van Tuckman over teamontwikkeling wordt in fase 1 het team gevormd, ook wel ‘forming’. In deze fase zijn de leden in het team zich aan het oriënteren. Het team bestaat al wel op papier, maar de leden van het team zijn nog op zichzelf gericht. Ze hebben nog weinig zicht op wat hun rol zal zijn en wat er van hen als teamlid wordt verwacht.

Fase 2: Storming

In de tweede fase komt er macht in het spel, we noemen deze fase ‘storming’. Er worden kleine groepjes gevormd binnen het team waardoor er discussie ontstaat over wie bepaalt. Wat gaat er gebeuren? Wie bepaalt de normen binnen het team? Wie bepaalt wat de regels zijn? Hoe wordt er gecommuniceerd? Er is in deze fase vaak een onrustige groepsdynamiek en veel stress in het team.

In deze fase wil een team vaak weten waar zij aan toe zijn en wie de besluiten neemt. Er wordt gevraagd om een leider die zorgt voor duidelijkheid, maar zodra er een (informele) leider opstaat, zie je dat het team zich juist verzet tegen de leider. Zo blijft het machtsspel in stand en zal in deze fase constant gezocht worden naar wie de macht heeft, wie de macht wordt gegeven en hoe er macht wordt verkregen.

Als leidinggevende is dit een lastige fase, want jouw positie wordt continue ter discussie gesteld. Daarom is het belangrijk dat je met het team in gesprek gaat over wat er speelt.

teamontwikkeling Tuckman

Fase 3: Norming

De derde fase van teamontwikkeling wordt in het model van Tuckman ‘norming’ genoemd. Het machtsspel is gespeeld en er is een leider of een gedeeld leiderschap uitgekomen. In deze fase ontstaat er affectie en collegialiteit tussen de teamleden. Het team wordt steeds hechter en sluit zich daarmee steeds meer af van invloeden van buitenaf.

Het team verzet zich niet langer intern tegen elkaar, maar gaat zich nu verzetten tegen andere teams. Denk bijvoorbeeld aan de support afdeling binnen een bedrijf die zich als team verzet tegen de sales afdeling van hetzelfde bedrijf. Dit is iets wat vaak voorkomt in de derde fase van teamontwikkeling.

De valkuil van deze fase is dat het team te veel intern gericht is. Het is dus belangrijk dat je jouw team helpt met het openen van hun blik naar de buitenwereld.

Fase 4: Performing

In deze fase, ‘performing’, ontstaat een team dat echt in staat is om te presteren. Teamleden weten hun talenten in te zetten en zij staan open voor invloeden van buitenaf. Dit komt omdat ze nu het team niet meer moeten beschermen, maar juist willen leren van de input die komt van buiten het team.

Performing is in het model van Tuckman de fase van teamontwikkeling waar je als team naartoe werkt. Het is de fase waarin teamleden gemotiveerd zijn en het team presteert. In deze vierde fase wil je daarom ook zo lang mogelijk blijven, maar binnen elk team vinden er veranderingen plaats. Er kunnen teamleden wegvallen of erbij komen, waardoor het lastig is om deze fase lang vast te houden.

Fase 5: Adjourning

In de laatste fase neemt het team afscheid van een aantal belangrijke teamleden of het hele team valt uit elkaar. De cyclus van teamontwikkeling start dan weer van voor af aan.

Vaak is het zo dat er één persoon afscheid neemt van het team waardoor de teambalans verandert. Dat hoeft niet te betekenen dat het team in de vijfde fase terecht komt. Wat er in de vijfde fase gebeurt, is dat de kern van het team wegvalt. Wanneer de dynamiek in het team daardoor verandert, zit het team in de adjourning fase. Dus wanneer die ene persoon met een prominente rol het team verlaat, kan dat fataal zijn en het team terugbrengen naar de eerste of tweede fase.

Wanneer je weet in welke fase je met jouw team zit, kan je actie ondernemen om naar de volgende fase van teamontwikkeling te gaan.

https://youtu.be/1YsgDTmohXk

Tijdsbesteding van het team

Naast het werk wat je met jouw team wil neerzetten, ben je ook veel bezig met wat er tussen de mensen in het team speelt. Het model van Tuckman geeft ook een nieuw perspectief op tijdsbesteding. Waar is jouw team een groot deel van de tijd aan kwijt?

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…