Overtuigen

Home » Inspiratie » Overtuigen

Wat is overtuigen?

Overtuigen is er voor zorgen dat de ander gaat doen of denken wat jij graag wilt. Het is onlosmakelijk verbonden met leiderschap. Het overtuigen van anderen kan op verschillende manieren. Er zijn vier basisstijlen voor overtuigingskracht, deze worden hieronder kort uitgelegd. Verderop in het artikel lees je welke strategie het meest succesvol is. 

De 4 overtuigingsstrategieën 

Overtuigingsstrategie 1: kennis en inhoud  

De eerste strategie voor overtuigen is door het kennen van de feiten. Je deelt je kennis en de redenen waarom je iets wilt en vertelt daar uitgebreid over. Vaak ben je op deze manier van overtuigen uitgebreid aan het woord. De persoon of personen die je wilt overtuigen hebben bij deze strategie voldoende tijd en begrip nodig om jouw kennis tot zich te nemen en daar overtuigd door te raken. 

Overtuigingsstrategie 2: stellingname 

Je kunt ook overtuigen door het gebruik van een duidelijke stellingname. Je weet dan waar je voor staat en neemt stevig positie in. Bij deze strategie vertel je vooral WAT je wilt en niet WAAROM je dat wilt. Door je doel te herhalen en weinig mee te buigen met de mening van anderen, zorg je dat je overtuigt. 

Overtuigingsstrategie 3: inspireren 

Een andere manier van overtuigen is het inspireren van anderen. Om inspirerend te zijn is het nodig dat jij zelf echt gelooft in jouw doel en vertrouwen hebt in de impact die je kan bereiken. Inspireren doe je door anderen aan te spreken op hun gevoel. Vaak wordt het delen van toekomstbeelden en storytelling gebruikt om mensen te inspireren. Ook door middel van voorbeeldgedrag kun je anderen vanuit inspiratie overtuigen. 

Overtuigingsstrategie 4: relatie bouwen 

Ten slotte kan je jouw doelgroep overtuigen door op persoonlijk niveau relaties op te bouwen. Door interesse te tonen in de ander, te luisteren en tijd voor elkaar te nemen, krijg je veel nuttige informatie. Daar kun je dan vervolgens effectief op inspelen. Op basis van de opgebouwde relaties krijg je ook wel eens iets gegund. Dat is ook een manier van overtuigen. 

Het is handig om jezelf af te vragen welke strategie jij gebruikt. Het kan ook dat je verschillende manieren tegelijk gebruikt. Ben je vooral bezig met kennis en feiten te delen? Of ben je vooral jouw grote wens aan het delen? Inspireren en relaties bouwen zijn de mensgerichte manieren van overtuigen. 

Hoe kun je het beste overtuigen?

Hoe effectief iemand is in overtuigen, kan worden voorspeld op basis van welke strategieën worden ingezet en hoe dat met elkaar in balans is. De vier overtuigingsstrategieën zijn namelijk op een verschillende manier effectief. Het is dan ook belangrijk dat je in je communicatie zoveel mogelijk de vier verschillende aanpakken allemaal beheerst. 

Het meest succesvol in overtuigen ben je wanneer je je heel bewust bent van het effect van elke stijl en daar afhankelijk van de situatie keuzes in maakt. De boodschap en je doel bepalen welke strategie of combinatie van strategieën ingezet worden. Het gaat erom dat je op jezelf en de situatie reflecteert, zodat jij kunt bepalen wat er op welk moment effectief en nodig is. Je kijkt daarom zowel naar de boodschap, als naar de context. De context houdt in dat je kijkt naar wie jouw doelgroep is en wie je wil overtuigen, maar ook of er sprake is van weerstand.  

Leiderschapscoaching.nl | workshop

Een voorbeeld: anderen overtuigen van jouw visie 

Wanneer je jouw visie gaat presenteren, is het belangrijk dat je alle overtuigingsstrategieën in zet. Allereerst dat je feiten aan je visie koppelt. Daarnaast is het bij het meenemen van anderen in jouw visie belangrijk dat je duidelijk stelling neemt. Vervolgens is het nodig om dat op een inspirerende manier te doen en jijzelf ook écht gelooft in je eigen boodschap. Je overtuigingsaanpak is compleet als de boodschap aansluit bij de behoeftes van de groep. 

Overtuigen vanuit de dialoog 

Het kan dat je meer in dialoog met elkaar de neuzen dezelfde kant op wilt krijgen. Wanneer je dat doet heb je alsnog de context nodig om te kijken naar wat de anderen willen en voelen. Je zal dan ook een bewust moeten kiezen voor de beste manier van communiceren.  

Stel dat je bijvoorbeeld iemand in wil laten zien dat diegene niet op de juiste plek zit en beter een andere baan kan zoeken. Dan kijk je eerst naar de context. Wat wil die persoon? Hoe voelt die persoon zich? Hoeveel waarde heeft die persoon?  

Vervolgens moet je beslissen wat de beste overtuigingsstijl is, vaak is dit de strategie ‘relatie bouwen’. Maar je kan het gesprek ook voeren aan de hand van feiten, dus dan kies je de overtuigingsstrategie ‘kennis en feiten’. In dat geval vertel je dat het niet goed gaat en jij niet tevreden bent met het werk van die persoon. Je kunt ook kiezen voor de strategie ‘stellingname’. Je vertelt dan glashelder “ik ben niet tevreden over je werk”. 

Leiderschap en keuzes maken 

Het gaat er uiteindelijk om dat je handelt vanuit goed leiderschap en bewust keuzes maakt. Dat je oog hebt voor de context van je doelgroep en vasthoudt aan de impact die je op lange termijn wilt realiseren. Op die manier ben jij als leider en persoon maximaal overtuigend. 

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…