Open vragen

Home » Inspiratie » Open vragen

Wat zijn open vragen? 

Open vragen zijn vragen waarbij het antwoord niet alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ is. Het zijn vragen die uitnodigen om meer te vertellen. Vragen waarop je alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden zijn geen open vragen maar gesloten vragen.

V Open vraag: ‘Hoe ziet het bos eruit?’

X Gesloten vraag: ‘Staan er bomen in het bos?’

Goede vragen beginnen vaak met de woorden ‘hoe’, ‘wat’, ‘welke, ‘waarom’.

Waarom zijn open vragen belangrijk? 

Open vragen zetten de ander aan tot nadenken en leveren op die manier ook meer informatie op dan gesloten vragen. Als leider zijn open vragen een goede manier om anderen te coachen in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast maakt de informatie die ze je opleveren het mogelijk om tot betere besluiten te komen.

Nieuwsgierige vragen

Nieuwsgierige vragen creëren ruimte. Wanneer je oprecht nieuwsgierig bent naar de situatie van de ander, creëer je ruimte om te praten over wat er daadwerkelijk speelt. Ook werkt dit motiverend. Als je echt benieuwd bent naar de ander dan beginnen je vragen vaak met ‘Ik vraag me af…’. 

De manier waarop je vragen stelt kan daarbij een grote rol spelen. Nieuwsgierigheid is namelijk iets anders dan naar bevestiging vragen van je eigen conclusie. Het helpt je namelijk totaal niet als je alvast een conclusie trekt over de situatie van de ander. Daar leert de ander niet van en het levert jou ook geen nieuwe informatie op. Ook is het belangrijk om naast goed te luisteren ook non-verbaal uit te stralen dat je geïnteresseerd bent in wat de ander te vertellen heeft.

Voorbeelden voor leiders 

  • Wat zou je graag willen veranderen?
  • Van welk idee word je heel enthousiast?
  • Wat heb je nodig om je doel te bereiken?
  • Waarom heb je deze keuze gemaakt?
  • Welke droom zou je graag realiseren?

Nadelen van open vragen  

Als je alleen maar iets wilt checken zijn open vragen niet zo handig. Ze nodigen de ander namelijk uit tot het geven van een uitgebreid antwoord. Dus als je andere prioriteiten hebt en je alleen iets wilt controleren, stel dan een gesloten vraag en zorg dat je non-verbale gedrag daarmee in lijn is. Anders verlies je veel te veel tijd.