Motiveren

Home » Inspiratie » Motiveren

Waarom is het belangrijk om je team te motiveren?

Het motiveren van van mensen is een onderdeel van leiderschap. Wanneer mensen gemotiveerd zijn voelen zij zich meer betrokken bij hun werk en gaan ze beter functioneren. Zo zorg jij als goede leider ervoor dat het team zich ontwikkelt en gemakkelijker doelen bereikt. 

6 manieren om je team te motiveren 

Er zijn een aantal aspecten die zorgen voor meer motivatie binnen je team. Motiveer jouw team door te zorgen voor inclusie (erbij horen), het delen van informatie, het leveren van prestaties, uitdaging om te groeien, een positieve sfeer en teamverantwoordelijkheid. Dit zijn de kenmerken van een gemotiveerd team. 

  

1. bij de groep horen 

Voor een gemotiveerd team is het belangrijk dat er sprake is van inclusie, het gevoel dat iedereen erbij mag horen. Mensen hebben dit als basisbehoefte, dit geldt dus voor alle teamleden. Er moet sprake zijn van een thuisgevoel en een gastvrije houding van en voor iedereen.

Het is belangrijk dat teamleden geïnteresseerd en nieuwsgierig zijn naar elkaars verschillende meningen en achtergronden. Met een positieve waardering voor diversiteit binnen het team. Dat is lastiger dan het lijkt omdat mensen het vaak prettig vinden om te werken met mensen die op hen lijken en hetzelfde denken.

  

2. kunnen zeggen wat je vindt 

Het volgende kenmerk van een gemotiveerd team, is het open en eerlijk delen van meningen. Er is ruimte voor iedereen om te zeggen wat hij of zij vindt. Het is ook belangrijk dat er naast meningen, ook fouten gedeeld worden. Het erkennen van fouten en er samen van leren, zorgt voor een nieuwsgierig en leergierig klimaat binnen het team.

Wanneer de meerderheid het ergens mee eens is, luister dan juist ook goed naar de minderheid die het er niet mee eens is. Vaak zijn dit mensen die kritisch zijn, waardoor hun aandeel zou kunnen zorgen voor een hogere kwaliteit. Om een open en eerlijk klimaat te creëren moet je zelf ook het goede voorbeeld geven. Doe dingen dus in kleine stapjes en geef en ontvang zelf ook feedback

  

3. samen presteren 

Het leveren van prestaties is iets wat hard nodig is om een team gemotiveerd te houden. Het is belangrijk dat alle teamleden deel uitmaken van de prestaties die geleverd worden en ook allemaal gewaardeerd worden. Wanneer er één persoon binnen het team de prestaties levert en de anderen kunnen hier niks aan bijdragen, dan is dat demotiverend. Prestaties moeten dus als team geleverd worden, waarbij iedereen zich erbij betrokken voelt.

  

4. uitdagingen aangaan 

Ten vierde is het belangrijk dat er binnen een gemotiveerd team sprake is van uitdaging en innovatie. Tegengeluiden moeten serieus genomen worden, nieuwe ideeën moeten makkelijk ingebracht kunnen worden en iedereen moet met elkaar willen groeien. Iedereen heeft een ‘licence to innovate’.

5. zorgen voor een positieve sfeer 

Ook is het belangrijk om te zorgen voor een positieve sfeer. Iedereen binnen een team is verantwoordelijk voor die positieve sfeer, en iedereen moet dat ook zo voelen. Positiviteit moet zichtbaar zijn in communicatie en relaties, dat zorgt namelijk voor een gezamenlijke motivatie. Wanneer er iets aan de hand is tussen twee teamleden, moeten zij hierop aangesproken worden. Vervolgens moet het onderling opgelost worden om een negatieve sfeer te voorkomen. 

  

6. teamverantwoordelijkheid 

Om als team verder te komen, heb je al je spelers nodig. In goed functionerende teams wordt ieder teamlid uitgedaagd om bij te dragen in de groei van de teamprestaties. 

Randvoorwaarden voor het motiveren van een team 

Er zijn een aantal randvoorwaarden nodig voor de motivatie van je team. Ten eerste heb je voor motivatie een helder doel nodig. Wanneer het doel bijvoorbeeld presteren is, moet dit voor beide partijen duidelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er gedeelde waarden gelden. Als laatst is het van belang dat er sprake is van psychologische veiligheid. 

  

Psychologische veiligheid in je team 

Uit een onderzoek bij Google werd duidelijk dat de best presterende teams, een hoge mate van psychologische veiligheid kennen. Psychologische veiligheid is het geheim om een team vleugels te geven. Het geeft medewerkers het gevoel dat zij erbij horen, het moedigt hen aan om hun mening te geven, feedback te delen, het maakt eerder gemaakte fouten bespreekbaar en zorgt voor veelbelovende ideeën. Wanneer de psychologische veiligheid op orde is, leidt dat tot meer eigenaarschap van de teamleden. Het zorgt voor betere samenwerking, groei, creativiteit en prestatie. 

Het Amerikaanse organisatieadviesbureau McKinsey heeft het onderzoek verder uitgewerkt. Daaruit kwam naar voren dat een klimaat van psychologische veiligheid tot 70% meer groei en 36% meer winstgevendheid voor organisaties oplevert. Daarnaast zorgt het ook voor 75% meer productiviteit. Het is dus zeker interessant om naar de psychologische veiligheid in jouw team te kijken. 

  

Onderstroom herkennen 

Als we het over psychologische veiligheid hebben, dan hebben we het vaak over de dingen die ‘onder water’ zitten, ofwel de ‘onderstroom’. Het uitleggen en bespreekbaar maken van deze groepsdynamiek is een belangrijke vaardigheid voor leiders. Wat zit er precies in de onderstroom?

In de onderstroom zitten subtiele en verborgen signalen die mensen met zich meedragen over hun mening en gevoelens. Je moet die verborgen aspecten ook bij jezelf zien en herkennen om ze boven water te kunnen halen.

Je kunt jezelf afvragen of je vooral je aandacht geeft aan wat er zichtbaar is. Veel nieuwe leiders worstelen hiermee. Wanneer je beter wordt in het herkennen van wat er onder water zit, dan kan je er mee aan de slag en dit inzetten ten gunste van de motivatie van het team.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…