MBTI types

Home » Inspiratie » MBTI types

MBTI: een persoonlijkheidsinstrument

De MBTI-vragenlijst is wereldwijd het meest gebruikte persoonlijkheidsinstrument. Het meet de voorkeuren van mensen. De MBTI-types bieden inzicht in persoonlijke stijl en ontwikkelbehoeften. De vragenlijst in combinatie met een intensief feedbackgesprek biedt mensen de mogelijkheid om hun voorkeursstijlen vast te stellen.

Geschiedenis MBTI

Catherine Myers en Isabel Brigss zijn de ontwikkelaars van MBTI. Zij geloofden dat als mensen elkaar beter begrepen, ze beter zouden gaan samenwerken en er minder conflicten zouden zijn. MBTI wordt daarom veel ingezet als instrument om meer inzicht te krijgen in je persoonlijkheid, je impact op anderen en je leiderschap. Daarom wordt het veel ingezet in leiderschapscoaching.

Korte beschrijving MBTI-types

MBTI helpt om persoonlijkheidstypes te beschrijven. Hieronder worden alle verschillende MBTI-types kort toegelicht.

ISTJ: 

Grondig, plichtsgetrouw, realistisch, maar ook systematisch en gereserveerd.

ISTP: 

Analytisch, praktisch en realistisch maar ook logisch en flexibel.

ISFJ: 

Georganiseerd, praktisch en geduldig, maar ook betrouwbaar, loyaal en begripvol.

ISFP: 

Werken graag samen, bescheiden, flexibel, aardig en loyaal.

INTJ:

Strategisch, conceptueel, innovatief, onafhankelijk en logisch. Veeleisend maar ook bedachtzaam.

INTP: 

Onafhankelijk en afstandelijk. Maar ook logisch, sceptisch en innovatief.

INFJ: 

Meelevend, idealistisch, fantasierijk en dromerig. Ook gevoelig en gereserveerd.

INFP: 

Flexibel, spontaan, maar ook bedachtzaam en beheerst. Fantasierijk en ontwikkelingsgericht.

ESTJ: 

Verantwoordelijk en efficiënt, maar ook assertief, logisch en realistisch.

ESTP: 

Analytisch, extravert en enthousiast, maar ook logisch. Bovendien opmerkzaam en vindingrijk.

ESFJ: 

Warm en dankbaar, maar ook georganiseerd, extravert en ondersteunend. Realistisch en loyaal.

ESFP: 

Flexibel, vriendelijk, spraakzaam en werken graag samen. Maar zijn ook gemakkelijk afgeleid. 

ENTJ: 

Gestructureerd en uitdagend. Ook strategisch ingesteld en stellen veel vragen.

ENTP:

Vaak bezig met hun ontwikkeling, zijn theoretisch en flexibel. Maar ook fantasierijk en uitdagend.

ENFJ:

Warm en ondersteunend. Kunnen goed samenwerken, vriendelijk, georganiseerd en overtuigend.

ENFP:

Vriendelijk, expressief, innovatief en energiek.

Uitgebreide beschrijvingen MBTI-types

Op de officiële website van The Myers Briggs Company is over alle persoonlijkheidstypes een profiel te lezen. Ook door hierboven op de lettercombinaties te klikken, kom je op deze website. In de profielen staan de sterke punten, de mogelijke ontwikkelpunten, de typische kenmerken van een MBTI-type, loopbaanideeën en hoe een type onder stress reageert.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…