Leidinggeven

Home » Inspiratie » Leidinggeven

Goed leidinggeven aan een team 

De wereld om ons heen is continu in verandering en organisaties veranderen mee. Om de veranderingen die op organisaties afkomen goed te begeleiden en vorm te geven, is goed leidinggeven belangrijk.

Als leidinggevende heb je samen met jouw team de verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten. In de jaren twintig van 21e eeuw wordt van jou verwacht dat je dit doet door anderen te inspireren, te verbinden, vertrouwen te geven en hen te faciliteren.  Je moet je teamleden naast richting ook ruimte bieden om binnen duidelijke kaders zelf te beslissen hoe zij hun werkzaamheden oppakken.  Al met al een hoop verantwoordelijkheden die veel van jou vragen.

belangrijke Vaardigheden

Waarom is goed leidinggeven belangrijk? 

Vaak zijn leiders in hun leidinggevende positie terecht gekomen doordat zij een aantal dingen goed kunnen. Een groot deel van hen heeft zich vooral vakinhoudelijk goed ontwikkeld en maar leidinggeven aan allerlei verschillende typen mensen is niet makkelijk.

Vaak compenseren zij dit door hun ambitie, plichtsbesef en heel hard werken. Maar dat zorgt er vaak voor dat ze veel dingen doen die te veel energie vragen. Hierdoor raken ze vermoeid of gestrest en kunnen ze niet meer voldoende tijd en aandacht besteden aan hun  teamleden. Doordat leidinggevenden niet doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen, functioneren hun teams niet optimaal en blijven resultaten uit.

Geïnspireerd leiderschap

Als leider moet je goed voor jezelf zorgen. Het is daarbij belangrijk dat je geïnspireerd blijft.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…