Groepsdynamiek

Home » Inspiratie » Groepsdynamiek

Groepsdynamiek en onze behoeftes

Mensen zijn gemaakt voor groepen. We hebben allemaal een bepaalde mate van behoefte aan contact en verbinding met anderen. Uitgesloten worden door een groep waar wij zelf veel waarde aan hechten, roept daardoor veel negatieve emoties en stress op. Dan is er sprake van een slechte groepsdynamiek.

Mensen in een groep

Ieder mens in een groep is een groot deel van de tijd bezig met zichzelf. Terwijl er op groepsniveau een gesprek plaatsvindt, zijn de groepsleden ook bezig met een innerlijke dialoog. Ze stellen zichzelf bewust of onbewust vragen als:

  • Wat vind ik van wat er in de groep gebeurt?
  • Wat is mijn eigen behoefte?
  • Wat vind ik belangrijk om te doen?
  • Wat is hier de groepsnorm?
  • Wat wordt er van mij verwacht?
  • Hoe zullen anderen op mij reageren als ik doe wat ik wil?
  • Hoor ik er dan nog bij of niet?

Persoonlijke emoties in een groep

Elk groepslid is voor korte of lange tijd bezig met de hierboven beschreven afwegingen. Afhankelijk van hoe hoog een groepslid het risico van negatieve reacties inschat en hoeveel emotie dat oproept, wordt er een (vaak onbewuste) keuze gemaakt voor welk gedrag er vertoond wordt. Een keuze voor relatieve veiligheid of voor afwijken van de groepsnorm.

Doordat functioneren in groepen zoveel bewuste en onbewuste emoties oproept, ontstaat er veel zichtbare en onzichtbare dynamiek in een groep.

Leiderschapscoaching.nl | Emmy de Vrieze | Ontdek de kernkwaliteiten van je team

Leiderschap en groepsdynamiek

Om goed om te gaan met de groepsdynamiek is belangrijk om open te staan voor de innerlijke dialoog van je teamleden. Hoe jij als leider reageert op de emoties die er in de groep spelen is hierbij cruciaal.

Wanneer je intuïtie aangeeft dat er iemand binnen het team zich niet durft uit te spreken, heb jij als leider de taak om hier naar te vragen of feedback te geven. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het creëren van psychologische veiligheid, zodat iedereen zich veilig genoeg voelt om zich te durven uiten. Op deze manier werk je aan de motivatie van je team.

Positieve invloed op groepsdynamiek

Binnen een groep heeft iedereen een andere positie. Het kan zijn dat de één meer verantwoordelijkheden of mandaat heeft dan de ander. Het blijft belangrijk dat, ondanks die verschillen, iedereen de mogelijkheid heeft om op een gelijkwaardige manier een bijdrage aan de groep te leveren.

Als goede leider is het daarnaast ook belangrijk om te zorgen voor ruimte voor de teamleden die afwijken van ‘de norm’. Op deze manier werk je aan een sfeer waarbij iedereen ‘bij de groep mag horen’. Maar ook wanneer iemand dwars ligt of iets niet wil accepteren is het de kunst om de reden daarvan te willen onderzoeken en écht goed te luisteren naar wat iemand zegt. Op die manier kun je de informatie die je daaruit haalt inzetten om een veiligere en inclusievere sfeer te creëren en daarmee ook een positievere groepsdynamiek. Zo maak jij de impact die je wilt.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…