Impact

Home » Inspiratie » Impact

Wat is impact? 

Impact is datgene wat er niet is, als jij er niet zou zijn. Impact is dus wat er ontstaat door jouw aanwezigheid in je organisatie, je team, maar ook in je privéleven. Impact kan zowel positief als negatief zijn. Dit klinkt nu misschien nog een beetje vaag. Maar het wordt verder uitgelegd! 

Leiderschapscoaching.nl | Zinvol Leiderschap

Het doel van een goede leider 

Als goede leider wil je positieve en duurzame impact maken. Dat betekent dat je een positieve systematische verandering creëert. Dit is een vaak een kleine verandering op de korte termijn die leidt tot een grote verandering op de lange termijn. Door goed te reflecteren op je eigen impact, kom je erachter of je ook op de lange termijn een positief verschil maakt. Wat vind jij van de impact die je maakt? Maak je voldoende positieve impact? Of maak je eerder een negatieve impact? En stel je wel de juiste prioriteiten?

Waar herken je aan dat je impact maakt?  

Het kan dat merkt dat je impact maakt doordat je feedback krijgt. Je zou het ook kunnen aflezen aan hele concrete resultaten of aan de sfeer of dat je ziet dat jouw team zich steeds verder ontwikkelt. Door bewust te zijn van het herkennen van je impact, ontdek je hoe je het verschil maakt. En door deze kennis in te zetten, kun nóg meer verschil maken.  

Jouw impact als leider vergroten

Als leider ontwikkel je visie en strategie. Je bepaalt waar je team of organisatie naartoe gaat. Wanneer je goed leiderschap toont en een positieve impact wilt maken, doe je dat vanuit jezelf. Oftewel, je verschuilt je niet achter een ander of ‘de organisatie’.

Aan de andere kant is het ook belangrijk dat jij als leider je teamleden ondersteunt en faciliteert in hun ontwikkeling. Voor de gewenste impact moet je dus ook in staat zijn om steeds in dialoog te zijn met mensen uit je team.

Wat doe je op dit moment?

Het is verstandig om te kijken naar de huidige impact van jouw leiderschap. Houd jij je vooral bezig met leiden en richting bepalen, met faciliteren en in dialoog gaan of ben je staat om dit alles op een ontspannen manier te combineren?

Hoe meet je impact?  

Door de Theory of Change te gebruiken, werk je met een ‘roadmap’ die de stappen schetst waarmee je van plan bent om je doel te bereiken. Het is een veranderkundig model voor het maken van strategische keuzes. Daarnaast kan de Theory of Change ook ingezet worden om te kijken naar jouw impact als leider. Hiermee kun je bepalen of je werk bijdraagt aan het bereiken van de impact die jij voor ogen hebt.

Theory of Change-model

Het Theory of Change-model helpt je werkzaamheden aan een groter doel te verbinden en bij het duidelijk verwoorden van de benodigde acties. Het stelt je daarnaast in staat om potentiële risico’s in je plan te herkennen. Dat doe je door onderliggende aannames bij elke stap te verhelderen.  

Hoe gebruik je het Theory of Change-model? 

  • De eerste stap om de impact van je leiderschap te meten, is het bepalen van het belangrijkste probleem dat je wilt oplossen. Dat is het eerste vak aan de linkerkant.
  • Daarna ga je kijken welke lange termijn impact je wil realiseren. Deze vraag staat in het eerste vak aan de rechterkant.
  • Vervolgens volg je de stappen in het model en vul je de andere vakken in. Het is belangrijk dat je werkt vanuit je probleem en richting het lange termijn effect. 
  • Je kijkt naar wie je belangrijkste doelgroep is. Over wie gaat het? Op wie maak jij impact? Is dat je eigen team, de hele organisatie, een organisatieonderdeel of je gezin?
  • De volgende stap voor het meten van jouw impact is het beantwoorden van de vraag ‘hoe bereik je je doelgroep?’. Bedenk goed op welke manier je impact wilt maken op je doelgroep en vertaal dat naar middelen. Hoe specifieker je hierin bent, hoe effectiever je zal zijn.
  • Hierna bepaal je een aantal praktische stappen die je kunt nemen om veranderingen aan te brengen. Hierbij is het wederom belangrijk om zo specifiek en actiegericht mogelijk te zijn. Op deze manier is het makkelijker om je actie ook daadwerkelijk uit te voeren. 
  • Vervolgens stel je onmiddellijke resultaten of uitkomsten van de stappen die je hebt genomen vast. Het meetbare effect van je acties kan zich op verschillende wijzen uiten. Dat kan in een financieel getal, maar het kan ook een tevredenheidsscore of een eigen beoordeling zijn.
  • Als een na laatste stap ga je de meetbare effecten stuk voor stuk vertalen naar een breder resultaat. Bijvoorbeeld, een meetbaar resultaat is een tevredenheidsscore van 7 en een breder resultaat is dat de werktevredenheid en productiviteit omhoog gaat.
  • Tenslotte toets je wat je in de vakjes hebt ingevuld aan de lange termijn impact. Sluit het allemaal nog op elkaar aan en past het bij je doel om lange termijn impact te realiseren? 

Wat is een feit en wat is een aanname?  

Wanneer je alle vakken in het model hebt ingevuld, is het van cruciaal belang om ook na te denken over de belangrijkste aannames die ten grondslag liggen aan wat je hebt opgeschreven. Dit kan je namelijk helpen om potentiële risico’s of verbanden tussen de verschillende acties te herkennen. Zorg er dan ook voor de je alle hokjes met aannames weloverwogen invult.

Risicomanagement 

Het is belangrijk om goed na te denken over die aannames. Het zijn namelijk ook je onvoorziene risicofactoren. Je weet immers niet zeker of dat wat jij ‘aanneemt’ ook daadwerkelijk zo is. Met het risico dat je tot heel andere uitkomsten komt.

Een levend document 

Zie het Theory of Change-model als een levend document. Door de uitkomsten te evalueren, kun je betere besluiten nemen. Je kunt je de afkadering van je doelgroep, acties en aannames daardoor verder aanscherpen. Op die manier krijg je steeds meer inzicht in hoe je uiteindelijk tot je gewenste impact kunt komen.

Wanneer je aannames niet blijken te kloppen, moet je je stappen daarop aanpassen. Door continu bezig te zijn met bijsturen, maak je de grootste kans om jouw gewenste impact te realiseren. 

Wees open 

Wanneer jij open en transparant ben over jouw doel kan je team zien welke impact je wil maken. Met openheid creëer betrokken bij je teamleden en raken zij ook gemotiveerd samen met jou te werken aan jouw lange termijndoelen. Het is dus heel belangrijk om helder te zijn over wat jij wil.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…