Feedback

Home » Inspiratie » Feedback

Wat is goede feedback? 

Feedback gaat per definitie over gedrag wat iemand meer of minder zou kunnen vertonen. En het is goed en nuttig als het als doel heeft de ander de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen.

  

Feedback geven binnen een team 

Als jij als goede leider jouw team wilt laten ontwikkelen dan hoort een vaardigheid als het geven van feedback daar ook bij. Dit is vaak lastig, want vaak stappen mensen in de valkuil dat ze feedback geven op iemand zijn persoonlijkheid. Maar feedback heeft niets te maken met wie iemand is. Het gaat juist over vaardigheden van anderen. Met zinvolle feedback kan je je vaardigheden vergroten en verbeteren. 

Feedbackregels 

Voor de sfeer en veiligheid in het team is het heel belangrijk om op een goede manier feedback te geven. Volgens de feedbackregels geef je als volgt feedback: ‘In situatie A,  deed jij B en daardoor voelde ik mij C’. Op deze ‘feitelijke’ terugkoppeling kan de ander vervolgens reageren. Je focust niet op hoe iemand is, want iemand kan zijn persoonlijkheid niet aanpassen, maar zijn gedrag wel. 

The Hot Chair: nuttige feedback

De Hot Chair-methode is een methode om te delen welke positieve eigenschappen je als teamleden in elkaar ziet.  De methode heeft een volledig positieve insteek, werkt motiverend en verbetert de dynamiek tussen de teamleden. 

Werkwijze 

  • Er is een groep van vier tot twaalf personen die elkaar redelijk tot goed kennen. Meestal vormen deze mensen samen een team. 
  • Om de beurt gaat één van de teamleden op een stoel zitten met de rug naar de groep toe. De groep kijkt vervolgens rustig naar de omgedraaide persoon en benoemt zijn of haar kwaliteiten. De omgedraaide persoon zegt niets. 
  • De teamcoach begeleidt het proces en schrijft mee en noteert alle benoemde kwaliteiten. Dit is meestal een lijst van wel 20 tot 50 kwaliteiten. 
  • Als de groep aangeeft klaar te zijn met het benoemen van de positieve eigenschappen, draait de persoon op de stoel zich om naar de groep en kijkt hen voor het eerst weer aan. 

Een nieuwe ervaring

Vaak vertelt de persoon op de stoel dat hij of zij veel emoties ervaren heeft tijdens het horen van de kwaliteiten en dat de stoel daadwerkelijk een Hot Chair was. Dat komt doordat we vaak niet gewend zijn om veel positieve feedback te ontvangen van al je teamleden. Het is dus een hele nieuwe ervaring. 

Negatieve feedback

Officieel geef je alleen feedback om een ander te helpen in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Maar ja… in de praktijk krijg je ook negatieve feedback waar je als ontvanger je alleen maar slecht door voelt. Zorg dat je je in zo’n situatie niet laat meeslepen in de negativiteit. Dreigt de situatie uit te lopen op een conflict? Kies dan de best passende manier waarop jij kunt omgaan met conflicten.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…