Besluitvorming

Home » Inspiratie » Besluitvorming

Wat is goede besluitvorming?

Voor goede besluitvorming is het nodig dat je als leider eerst de informatie verzamelt die nodig is om een beeld van de situatie te vormen. Deze informatie structureer en analyseer je en zet je vervolgens af tegen de context en de mogelijke impact van het besluit. Als je vervolgens alle voor- en nadelen hebt overwogen, kun je dit toetsen aan jouw persoonlijke waarden. Tenslotte maak je een keuze. Als je dit allemaal op een goede manier doet, kom je tot een goed besluit. Ongeacht de inhoud van het besluit.

Slechte besluiten in organisaties

In veel vergaderingen binnen organisaties worden er besluiten genomen waar eigenlijk niet zo goed is over nagedacht.  Vaak is er voldoende tijd besteed aan het in kaart brengen van de situatie en daar gezamenlijk over te spreken en na te denken. Ook lopen in veel overleggen de fases van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming door elkaar heen. 

Door de fases in het BOB-model goed te doorlopen ontstaat er meer structuur in de besluitvorming. Zo worden er meer gefundeerde beslissingen genomen en stuit je op minder weerstand achteraf.

BOB-model voor besluitvorming 

Fase 1: Beeldvorming 

Vragen om te bespreken in deze fase:

 • Wat weten we? 
 • Klopt alles wat we (denken te) weten? 
 • Wat weten we niet? 
 • Hebben we die informatie echt nodig om tot een goed besluit te komen? 
 • Hoe gaan we de ontbrekende informatie verzamelen? 

Resultaat na het goed doorlopen van deze fase: iedereen heeft hetzelfde beeld voor ogen en er is een actieplan om aan informatie te komen 

Fase 2: Oordeelsvorming 

Vragen om te bespreken in deze fase:

 • Wat is ons doel? 
 • Waar maken we ons zorgen over? 
 • Wat zou onze zorgen verminderen? 
 • Aan welke voorwaarden moet het besluit voldoen om acceptabel te zijn? 

Resultaat na het goed doorlopen van deze fase: gezamenlijke belangen, criteria en voorwaarden in beeld 

 


Fase 3: Besluitvorming 

Vragen om te bespreken in deze fase:

 • Wat besluiten we? 
 • Wat gaan we doen? 
 • Weet iedereen welk besluit genomen is? 
 • Is iedereen het eens met het besluit? 

Resultaat na het goed doorlopen van deze fase: besluit (advies, actieplan, e.d.) 

BOB-model voor persoonlijke besluiten

Het BOB-model kun je ook gebruiken voor het nemen van persoonlijke besluiten. Je loopt dan alleen alle vragen van het model door. Zo krijg je ook meer inzicht in je eigen overwegingen en aannames. Op die manier wordt je bewuster van welk besluit je moet nemen en welke prioriteiten je moet stellen om de door jou gewenste resultaten te realiseren.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…