Overtuigingen

Home » Informatie » Overtuigingen

Wat zijn overtuigingen? 

Overtuigingen zijn opvattingen over jezelf, situaties en andere mensen. Je overtuigingen bepalen door welke bril je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. De bril die je op hebt, kleurt de gedachten die een situatie bij jou oproept. Deze gedachten bepalen vervolgens je reactie op de situatie. Je overtuigingen gaan niet over wat de “waarheid” is, maar gaan over wat jij als de “waarheid” beschouwt. Ze kleuren jouw persoonlijke realiteit. 

overtuigingen en leiderschap 

Jouw overtuigingen hebben een grote invloed op jouw leiderschap. Namelijk, jouw overtuigingen geven betekenis aan de wereld om je heen. Je overtuigingen zijn ontstaan uit ervaringen die veel invloed op je hebben gehad. Daarbij kun je denken aan je opvoeding, vroegere trauma’s, rolmodellen en herhaalde ervaringen. Ook je leefomgeving en de cultuur waarin je opgroeit, hebben een grote invloed op je overtuigingen. 

Waarom heb je overtuigingen?

Het menselijk brein is zo geprogrammeerd dat het zo min mogelijk energie gebruikt en wil dus zo efficiënt mogelijk werken. Daardoor wordt informatie in het brein geclusterd en automatisch in hokjes gestopt. Het brein generaliseert de geclusterde informatie zoveel mogelijk, om zo de hokjes efficiënt en eenvoudig te maken. Nieuwe informatie wordt door het brein aan de hand van deze hokjes verwerkt. Zo zorgt het brein ervoor dat het niet elk kruimeltje informatie op zichzelf moet beoordelen en verwerken, maar dat het de “waarheden” van de hokjes hiervoor gebruikt. Je brein zorgt daardoor voor automatische informatieverwerking. 

Hokjes in je brein

Ook je vroegere ervaringen zijn hokjes in je brein geworden. Hierdoor projecteer je de “waarheden” van je eerdere ervaringen op je huidige ervaringen. Zo zijn je overtuigingen ontstaan. Je belangrijkste overtuigingen zijn ontstaan in je kindertijd. Toen je een jong kind was, kon je nog niet beschouwend kijken naar je ervaringen, om daar vervolgens je mening over te vormen. Je geloofde dus vaak wat anderen over jou of over de wereld zeiden. 

Gekleurde bril

Wanneer mensen iets geloven, dan is één van de hokjes in het brein aan het werk. De informatie die bij het hokje hoort, wordt automatisch aan de hand van de “waarden” van het hokje verwerkt. Je zet dus als vanzelf je gekleurde bril op. Situaties worden vervolgens met de gekleurde bril op geïnterpreteerd, dat is jouw persoonlijke realiteit. Jouw gedrag in de situatie is een reactie op jouw persoonlijke realiteit. Vervolgens leidt jouw gedrag vaak tot resultaten of acties die bevestigen dat jouw bril juist was. En wordt jouw overtuiging een selffulfilling prophecy.

Overtuigingen ontdekken door leiderschapscoaching

Je persoonlijk overtuigingen zijn niet direct zichtbaar, maar ze hebben wel veel invloed op jouw gedrag. Door middel van leiderschapscoaching kun je achter jouw vaste denkpatronen komen. Wanneer je daar zicht op hebt, kun je op zoek gaan naar de overtuiging die daar achter zit. 

Belemmerende overtuigingen , zoals bijvoorbeeld “ik moet perfect zijn”, daar moet je mee aan de slag. Omdat overtuigingen generaliseringen zijn uit je vroege jeugd, zijn ze voor jou als leider meestal helemaal niet passend. Leiderschapscoaching helpt je te reflecteren en bepalen in hoeverre jouw belemmerende overtuigingen écht waar zijn en ze om te buigen naar iets positiefs.

  

Voorbeeld van een overtuiging

Eén van de leiders die bij ons coaching had, liep tegen een probleem aan. Hij werkte te hard en hij raakte vermoeid. In een coachingsgesprek sprak hij over waarom hij zo hard werkte. Hij kon daar niet een gemakkelijke reden voor geven, dus hij kreeg na afloop van het gesprek een huiswerkopdracht mee. Hij moest zijn persoonlijke geschiedenis opschrijven. Over zichzelf als kind, zijn ouders en zijn loopbaan. 

Twee weken later, tijdens het bespreken van de huiswerkopdracht , straalde hij veel opluchting uit. Het was hem duidelijk geworden waarom hij zo hard werkte. Toen hij klein was had zijn moeder ook graag willen werken, maar dat was sociaal niet acceptabel. Daarom zei zij regelmatig tegen haar kinderen: “jongens, haal eruit wat erin zit”. 

Het kleine jongetje had onbewust de overtuiging gecreëerd “als ik niet hard werk, stel ik anderen teleur”. Als volwassen man kon hij hier nogmaals naar kijken en concluderen dat zijn overtuiging niet de waarheid was. Dit hielp hem bij het creëren van een betere werk-privé balans en meer werkplezier

3 extra voorbeelden van overtuigingen

Maar niet alle overtuigingen zijn gelijk gecreëerd. Hieronder ontdekken we twee voorbeelden van negatieve overtuigingen en een voorbeeld van een positieve overtuiging, en hoe ze ons kunnen beïnvloeden.

Voorbeeld Negatieve Overtuiging 1: “Ik ben niet goed genoeg.”

Deze negatieve overtuiging is een klassieker en manifesteert zich in allerlei aspecten van ons leven, van werk en relaties tot persoonlijke groei. Het vertelt je dat je niet competent, getalenteerd, slim of aantrekkelijk genoeg bent om succes te bereiken of geliefd te worden. Deze overtuiging ondermijnt je zelfvertrouwen , houdt je tegen in het nastreven van kansen en belemmert je geluk.

voorbeeld Negatieve Overtuiging 2: “Falen is geen optie.”

Deze voorbeeld overtuiging zorgt voor onrealistische verwachtingen en perfectionisme. Hij legt een druk op je om altijd succesvol te zijn. En als je faalt heeft dat direct invloed op je zelfbeeld. Dit kan leiden tot angst, stress en zelfs mentale gezondheidsproblemen, zoals een burn-out. Het weerhoudt je ervan om te leren van je fouten. Op deze manier staat het je persoonlijke en professionele ontwikkeling in de weg.

Voorbeeld Positieve Overtuiging: “Ik heb het vermogen om te groeien en te veranderen.”

In tegenstelling tot de voorgaande negatieve overtuigingen, is dit een voorbeeld van een positieve overtuiging die je in staat stel je te ontwikkelen. Deze overtuiging erkent dat je niet perfect bent, maar dat je altijd kunt leren, verbeteren en veranderen. Dit bevordert een groeimindset, die het concept omarmt dat onze vaardigheden en intelligentie kunnen worden ontwikkeld door hard werken, strategieën en input van anderen.

Belemmerende overtuigingen veranderen

Overtuigingen heb je je in de loop van je leven aangeleerd. Ze zijn dus niet aangeboren. En dat is goed nieuws! Want dat betekent dat je belemmerende overtuigingen dus ook kunt wijzigen. Plan een kennismakingsgesprek in en ontdek op welke manier jij minder druk gaat ervaren door je belemmerende overtuigingen.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…