Opbouw coachingstraject

Home » Informatie » Opbouw coachingstraject

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Elk coachingstraject is uniek en ziet er anders uit. Maar leiderschapscoaching bestaat sowieso uit een aantal pijlers. Je voert 6 tot 8 coachinggesprekken die ondersteund worden door een online coachingsomgeving. De duur van een traject ligt tussen de 3 en 6 maanden.

 

Onderdelen van een coachingstraject

  • Telefonische matching
  • Gratis kennismakingsgesprek
  • Persoonlijk voorstel voor maatwerk coachingstraject
  • 6 tot 8 coachingsgesprekken van 90 minuten
  • Gebruik persoonlijkheidsvragenlijsten  
  • Inspiratie door verschillen invalshoeken + modellen 
  • Tussentijdse reflectiemomenten
  • Online ‘huiswerkopdrachten’
  • Voortgangsmonitoring
  • Tussentijds sparren

Telefonische matching & kennismaking

Onze coaches hebben ieder hun eigen specialisatie op het gebied van leiderschap. Organisatiepsychologie, stress en burn-out, perfectionisme etc. In een telefonische intake wordt jouw coachingsvraag besproken en op basis daarvan word je gematched aan een leiderschapscoach. Als jij al een voorkeur hebt voor een specifieke coach, kun je dat natuurlijk ook aangeven. Tijdens het gratis kennismakingsgesprek kun je ervaren of je een klik hebt met je coach. Daarnaast bespreek je in dit gesprek jouw wensen voor coaching.

Gesprekken met een leiderschapscoach

In de coachingsgesprekken ondersteunt jouw coach je leiderschapsontwikkeling door het stellen van vragen en je nieuwe perspectieven te bieden. Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en duren ongeveer 90 minuten. Tijdens de gesprekken wordt gewerkt met diverse vragenlijsten (MBTI, FIRO-B, TKI), oefeningen en modellen. Zo krijg jij nieuwe perspectieven en leer je belemmerende patronen te doorbreken.

Je coach zal je ook uitdagen om nieuw gedrag uit te proberen en de resultaten hiervan evalueer je in het volgende gesprek.

Persoonlijkheidsvragenlijsten onderdeel coachingstraject

De vragenlijsten die in de leiderschapscoaching ingezet worden zijn wetenschappelijk gevalideerd en hebben als doel jou meer inzicht te bieden in jouw persoonlijkheid, je talenten, je valkuilen en je verwachtingen en behoefte in sociaal contact met mensen om je heen. Het zelfinzicht dat dit oplevert, stelt je in staat om beter keuzes te maken voor zaken die het beste bij je passen. Ook leer je door de resultaten van de vragenlijsten wat er in jouw specifieke geval voor stress zorgt en hoe je dat kunt voorkomen.  

Leiderschapscoaching.nl | Emmy de Vrieze | teamcoaching

Modellen als nieuwe invalshoek

Onze leiderschapscoaches beheersen diverse bedrijfskundige en psychologische modellen in de coaching. Deze modellen geven je nieuwe invalshoeken en een gestructureerde manier om naar jezelf en je context te kijken. Dit zorgt voor nieuwe inzichten en handvatten om meer grip te krijgen op jouw persoonlijke situatie. Omdat het maatwerk is, werken onze coaches alleen met wat bij jou en jouw behoefte past.

Online coachingsomgeving en huiswerkopdrachten

Jouw coach zal voor jou een persoonlijke online coachingsomgeving aanmaken. Zo ben je ook tussen de coachingssessies actief bezig met je persoonlijke ontwikkeling.

In de online coachomgeving kun je naast een agenda met de afspraken ook diverse vragenlijsten, reflectieopdrachten, naslagwerken en to do-lists vinden. De huiswerkopdrachten worden altijd op maat voor jou in het systeem gezet en ook de achtergrondinformatie die met jou gedeeld wordt, sluit aan op jouw persoonlijke behoefte en is specifiek gericht op jouw dagelijkse praktijk.

Monitoring van de voortgang van het coachingstraject

Het is belangrijk om de voortgang van jouw coachingstraject te monitoren. Op die manier weten we of we op de goede weg zitten en welke stappen jij al gezet hebt. De resultaten voor de monitoring zijn online zowel voor jou en je coach in te zien. Dat maakt het voor jullie allebei mogelijk om het initiatief te nemen om bij te sturen, te vertragen of te versnellen.

Maatwerk bij leiderschapscoaching

Omdat ieder mens en elke coachingsvraag uniek is, zijn al onze coachingstrajecten maatwerk. Dat betekent dat de onderwerpen van de gesprekken, de opbouw van het traject, de frequentie van de gesprekken en de inzet van modellen en instrumenten altijd op jou worden aangepast. Onze ervaren leiderschapscoaches kijken altijd naar wat er nodig is voor jouw leiderschapsontwikkeling.

Door de inbreng van jouw praktijkvoorbeelden tijdens de coaching, worden de persoonlijke knelpunten snel zichtbaar. Samen met je coach kijk je naar jouw belemmeringen om resultaten bereiken en krijg je handvatten om gericht verbeteringen door te voeren die jou verder helpen.

Persoonlijke aandacht

Coaching op maat betekent dat onze leiderschapscoaches ook tussentijds bereikbaar zijn voor vragen. Door de mogelijkheid om bij knelpunten tussentijds contact te hebben met jouw coach, stagneert je ontwikkeling niet. Je krijgt concrete feedback die je direct in de praktijk kunt toepassen.

Garanties van leiderschapscoaching.nl

Wij garanderen dat je na afloop van jouw coachingstraject tevreden bent over de gesprekken die je gevoerd hebt en dat je blij bent met het resultaat dat je geboekt hebt. Wanneer jij in de loop van jouw traject ontevreden bent, kun je tussentijds wisselen van coach. In het uiterste geval krijg je gewoon je geld terug.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…