Keuzes maken

Home » Informatie » Keuzes maken

Keuzes maken voor leiders

Je hebt niet altijd invloed op de situatie waar je mee geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld een pandemie waardoor iedereen thuis moet werken of een economische recessie die je dwingt tot kostenbesparingen. Maar je kunt wel kiezen hoe jij met de situatie omgaat.

Als leider word je vaak geconfronteerd met situaties waarin je belangrijke keuzes moet maken. Ook als dat complex is of je het eigenlijk liever niet wilt.

Goede keuzes maken

Voor het maken van goede keuzes is het belangrijk dat jij als leider goed weet wat jij wilt, waarom je dat wilt en op welke manier je dat het beste kunt bereiken. Dat betekent dat je een helder doel nodig hebt wat past bij jouw persoonlijke waarden en waarvoor jij jouw talenten kunt inzetten. Daarnaast is het hebben van inzicht en de mogelijke impact van de keuze op jezelf en je omgeving van belang.

Hiervoor is het noodzakelijk dat jij goed in staat bent om te reflecteren en zaken vanuit diverse perspectieven bekijkt. Hierdoor krijg je meer grip op de situaties waar je mee geconfronteerd wordt.

Leiderschapscoaching zorgt voor meer inzicht in jouw doelen, persoonlijke waarden, talenten en de impact die je maakt.

Risico’s bij het maken van keuzes

Bij het maken van keuzes laten we ons niet altijd leiden door positieve kansen of een bewuste gedachtegang. Veel leiders hebben namelijk last van overtuigingen die hen in de weg zitten.

Overtuigingen zijn opvattingen over jezelf, situaties en andere mensen.

Je overtuigingen bepalen door welke bril je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. De bril die je op hebt, kleurt de gedachten die een situatie bij jou oproept.

Situaties worden vervolgens met de gekleurde bril op geïnterpreteerd, dat is jouw persoonlijke realiteit. Jouw gedrag in de situatie is een reactie op jouw persoonlijke realiteit.

Belemmerende overtuigingen , zoals bijvoorbeeld “ik moet perfect zijn”, kunnen ervoor zorgen dat je het nemen van beslissingen uit de weg gaat. Of dat je niet vanuit jouw talenten handelt, maar je gedraagt zoals je denkt dat anderen van je verwachten. Met overtuigingen die je in de weg zitten, moet je als leider aan de slag.

Beter keuzes maken

Leiderschapscoaching helpt je te reflecteren en te bepalen in hoeverre jouw belemmerende overtuigingen écht waar zijn. Om vervolgens keuzes te baseren op de juiste interpretatie van de situatie en wat er het beste bij jou past.

Hierdoor kun jij ook in complexe situaties kiezen voor de juiste oplossing op de lange termijn, waarbij je de juiste prioriteiten stelt en minder stress ervaart.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…