Firo-B

Home » Informatie » Firo-B

Wat is FIRO-B? 

Het FIRO-B-instrument geeft je meer inzicht in hoe je je meestal gedraagt ten opzichte van anderen. Het vertelt daarnaast ook iets over hoe je wilt dat anderen zich ten opzichte van jou gedragen. De resultaten uit de vragenlijst helpen je op deze manier bij het vergroten van je zelfinzicht.

Waar kun je FIRO-B voor gebruiken? 

Door FIRO-B vergroot je jouw kennis over de manier waarop jij omgaat met persoonlijke relaties, wat jouw sociale behoeften zijn, hoe anderen jou zien en hoe jij hen ziet. Hierdoor leer je in hoeverre jouw gedrag in lijn is met de verwachtingen die jij hebt van anderen. En wat het betekent als daar een discrepantie tussen is.

Op deze manier krijg je een diepgaand inzicht in de intermenselijke kant van jouw leiderschap. Dit stelt je in staat om vanaf een afstandje naar jouw eigen gedrag te kijken, daar keuzes in te maken en een goede leider te zijn.

Wat levert FIRO-B leiders op? 

Deze vragenlijst geeft je inzicht in jouw onbewuste drijfveer. Je komt erachter wat jouw gedrag richting anderen het meest bepaalt. Is dat de behoefte aan diepgaand persoonlijk contact, de behoefte aan controle of de behoefte om erbij te horen?

Met inzicht in je onbewuste drijfveer, begrijp je waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt en waarom het soms schuurt tussen jou en de mensen om je heen. Dit zelfinzicht biedt rust en kan daarnaast ook aanknopingspunten geven om je gedrag effectiever te maken. Zo kom je tot meer authentiek leiderschap.

FIRO-B in een coachingstraject

In onze leiderschapscoaching zetten we FIRO-B in voor het vergroten van jouw zelfinzicht en het versterken van jouw kennis van organisatiepsychologie. Namelijk, door via het referentiekader van dit instrument naar anderen te kijken, kun je hun gedrag beter plaatsen en makkelijker voorspellen hoe zij op bepaalde situaties reageren.

Inhoud van het FIRO-B rapport

Het  FIRO-B-profiel  is een rapport van je resultaten op drie interpersoonlijke behoeften die door het FIRO-B-instrument worden gemeten: 

1. Inclusie: Dit gaat over erkenning, erbij horen, deelname, contact met anderen en je relatie tot groepen. 

2. Controle: Dit betreft invloed, leiderschap, verantwoordelijkheid en besluitvorming. 

3. Affectie: Dit gaat over nabijheid, warmte, gevoeligheid, openheid en je relatie met andere mensen. 

Per behoeftegebied worden twee componenten in kaart gebracht:

A. Vertoond gedrag

  • Hoe graag initieer je het gedrag? 
  • Hoe gedraag je je daadwerkelijk met betrekking tot de drie interpersoonlijke behoeften? 
  • Hoe prettig voel je je in het uitvoeren van het gedrag dat is gekoppeld aan de drie behoeften? 

B. Gewenst gedrag 

  • Hoe graag wil je dat anderen het initiatief nemen? 
  • Hoe graag wil je aan de ontvangende kant van dat gedrag staan? 
  • Hoe prettig voel je je als anderen hun gedrag, dat is gekoppeld aan de drie behoeften, op jou richten? 

De scores op de zes aspecten van het rapport geven je handvatten voor diepgaande reflectie en bieden veel input voor jouw keuzes in jouw leiderschap en loopbaan. 

FIRO-B combineren met andere instumenten 

FIRO-B wordt in onze coachingstrajecten vaak in combinatie met andere persoonlijkheidsinstrumenten ingezet. Wij maken in de leiderschapscoaching ook gebruik van MBTI stap I en stap II en de TKI-vragenlijst. Op deze manier krijg jij een compleet beeld van je persoonlijkheid, je behoeften en je gedrag.

Leer wat FIRO-B voor jou kan betekenen 

In een kennismakingsgesprek vertellen wij je graag meer over FIRO-B en hoe wij dat in de leiderschapscoaching inzetten om jouw leiderschapsontwikkeling te versterken. Ontdek wat FIRO-B voor jou kan betekenen en neem contact met ons op door te bellen of het onderstaand formulier in te vullen.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in…